Pertandingan Tarian Sekolah Rendah Negeri Melaka (Peringkat Saringan)

Pertandingan tarian sekolah-sekolah rendah Negeri Melaka bagi peringkat saringan telah diadakan pada 15 Mac 2014 bertempat di Melaka Mall, Ayer Keroh bermula jam 9.00 pagi. Sebanyak 18 buah sekolah telah menyertai pertandingan peringkat saringan tersebut. Ini adalah merupakan penyertaan yang julung kali disertai oleh penari-penari SKM 1. Pengalaman yang diperolehi sepanjang menyertai pertandingan tersebut amatlah berharga dan dapat dijadikan sebagai garis panduan dan rujukan untuk penyertaan akan datang.

Walaubagaimanapun, tahniah diucapkan kepada semua penari kerana tidak pernah berputus atas untuk mencuba mempelajari teknik tarian yang asing bagi mereka. Tahiah juga diucapkan kepada guru pembimbing yang sama-sama turun padang untuk memastikan pasukan penari bersedia sepenuhnya dari segi mental dan fizikal. Semoga penari-penari SKM 1 akan memperolehi kejayaan yang lebih cemerlang pada masa akan datang.


EmoticonEmoticon